^ w górę

Szkoła Podstawowa nr 8

ul. Podjazdowa 21, 26-110 Skarżysko-Kamienna, tel. 41 251 24 22


OGŁOSZENIE - Nabór na rok szkolny 2016/2017


klasa1 16 17

Sprawdzian szóstoklasisty 2016

W zakładce Kl. 6- Sprawdzian 2016, znajdują się informacje odnośnie zasad przeprowadzania sprawdzianu kl. 6 w roku szkolny m2015/2016 min.:

1. Harmonogram przeprowadzania sprawdzianu
2. Zaznaczanie odpowiedzi na karcie od roku szkolnego 2014/2015
3. Ogólne informacje o sprawdzianie
4. CKE- Informacje dla rodziców
5. Komunikat w sprawie przyborów i pomocy na sprawdzianie w 2016 r.
6. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania sprawdzianu w roku szkolnym 2015/2016 (prosimy rodziców szczególnie o zapoznanie się z sekcją 7- Unieważnienia sprawdzianu i wglądy do prac egzaminacyjnych i jej częściami):

- 7.1- Przyczyny unieważnienia danej części sprawdzianu
- 7.2- unieważnienie w przypadku stwierdzenia przez egzaminatora niesamodzielnego rozwiązania zadania lub zadań
- 7.3. Unieważnienie w przypadku zgłoszenia przez zdającego lub jego rodziców uzasadnionych zastrzeżeń związanych z naruszeniem przepisów dotyczących przeprowadzania sprawdzianu
- 7.4. Unieważnienie w przypadku niemożności ustalenia wyników danej części sprawdzianu
- 7.5. Wgląd do sprawdzonej pracy egzaminacyjnej

Na sprawdzianie obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia do sali urządzeń telekomunikacyjnych lub korzystania z takich urządzeń w sali

Na sprawdzianie obowiązuje konieczności samodzielnego rozwiązywania zadań przez uczniów w czasie sprawdzianu.

Wszelkie informacje można uzyskać na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej - www.cke.edu.pl w zakładce sprawdzian w klasie 6

29.04.2016 - Akcja ekologiczna „Sadzimy drzewka”

29.04.2016Po raz kolejny nasi uczniowie uczestniczą w akcjach ekologicznych. Tym razem kl. 3b sadziła drzewka w naszej dzielnicy. Cała akcja została przygotowana i przeprowadzona przez Radnych Rady Miasta P. Marka Gąskę i P. Adama Cioka we współpracy z Nadleśnictwem, które dostarczyło sadzonki oraz z pomocą mieszkańców Dolnej Kamiennej.Uczniowie mieli okazję poznać zasady sadzenia drzew, dodatkową atrakcją była możliwość „oznaczenia” posadzonego przez siebie drzewka. Była to bardzo ciekawa i przydatna lekcja przyrody, dzięki, której nasza dzielnica „zazieleni się” jeszcze bardziej.

Czytaj więcej...

28.04.2016 - Konkurs Dzień Flagi Narodowej

28.04.2016W czwartek, w Muzeum im. Orła Białego w Skarżysku - Kamiennej odbyło się podsumowanie konkursu plastycznego, zorganizowanego z okazji Dnia Flagi Narodowej. W konkursiewzięły udział dzieci z przedszkoli i klas I-III szkół podstawowych. Dyrektor muzeum oraz wiceprezydent miasta P. Krzysztof Myszka, wręczyli zwycięzcom nagrody. Zwycięzcami w kategorii praca grupowa zostali uczniowie naszej szkoły: Fabian Szymański, Maja Świerczyńska, Zuzia Głogowska z klasy pierwszej.Przyznano także 4 wyróżnienia indywidualne dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 8: Jurka Iwanowa, Kacpra Świerczyńskiego, Oskara Mamcarza i Igora Mosiołka również z klasy pierwszej. Wszystkim serdecznie gratulujemy. Prace konkursowe można oglądać na wystawie w Muzeum Orła Białego.

Czytaj więcej: TUTAJ
Oglądaj więcej: TUTAJ

26.04.2016 - Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze

26.04.2016W ramach projektu „Szybuj bezpiecznie w internetowej chmurze 2016”, uczniowie klas szóstych naszej szkoły spotkali się z funkcjonariuszem policji, który przedstawił uczniom tematy związane z cyberprzemocą, cyberprzestępczością oraz odpowiedzialnością prawną nieletnich. Celem projektu jest: upowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad bezpiecznego korzystania z Internetu, kształtowanie właściwych postaw wobec praw autorskich, ochrony wizerunku i danych osobowych w sieci. Rozwijanie umiejętności korzystania z technologii informacyjno-komunikacyjnych, w szczególności z uwzględnieniem narzędzi informatycznych dostępnych w chmurze internetowej.

Czytaj więcej...

22.04.2016 - Czysta Kamienna – akcja sprzątania osiedla Dolna Kamienna I i II

22.04.2016W piątek, klasa 4 z naszej szkoły, wzięła czynny udział w Akcji Czysta Kamienna w ramach obchodów Dnia Ziemi. Do akcji, zorganizowanej przez przedstawicieli Rady Miasta P. Marka Gąskę i P. Adama Cioka przyłączył się również zastępca Prezydenta Miasta P. Andrzej Brzeziński oraz mieszkańcy dzielnicy, w tym nasi absolwenci. Uczniowie podzieleni na 4 grupy, sprzątali osiedle Dolna Kamienna, każda z nich miała swój przydzielony teren. Udało nam się zebrać 50 worków śmieci. Na zakończenie wszyscy udali się na ognisko z kiełbaskami. Cała akcja zorganizowana była przez wspomnianych już radnych Rady Miasta przy współudziale Urzędu Miasta, Centrum Integracji Społecznej i Miejskich Usług Komunalnych.

Czytaj więcej...